Manifest
Et manifest (af latin, manifestus) er en tekst, som danner grundlaget for en ideologi, en kunstnerisk
retning eller en anden slags kulturel bevægelse, gennem at gøre rede for principperne og intentionerne
som ligger til grund. Kommunistiske Manifest er et godt eksempel. F.T. Marinettis Det Futuristiske Manifest
fra 1909 er et eksempel på et kunstnerisk og litterært manifest, der i sit udtryk står i stærk kontrast til
den daværende italienske kunstopfattelse.Hvordan begyndte denne samling af links og citater.

Jeg har altid samlet på avisudklip og billeder og mit fokus har altid været rettet mod uretfærdighed,
ulighed og undertrykkelse. Siden er en samling af link, citater og billeder der går mere end 10 tilbage.
Da jeg læste 1984 (igen) slog det mig, det hovedpersonen Winston Smith gør i sin dagbog, at nedskrive
(bevise) den falskhed og løgn verden består af, så det ikke glemmes for eftertiden. Det er præcis den
samme følelse jeg længe har haft mht til alle disse links, prøve at fastholde de politiske udtalelser,
handlinger og holde disse op mod hinanden. Udstiller dobbelt moralen og absurditeten, vi siger et, men
ofte er det kun tomme ord. Jeg prøver så vidt muligt at understøtte mine påstande med mainstream (MSM)
nyheder. Men jeg tager også gerne alternative betragtninger med, da det jo ikke er alt MSM skriver om,
de lyver nødvendigvis ikke, men de undlader visse "ubehagelige" konsekvenser.

Jeg har ikke et bevidst politisk sigte, jeg er splittet mellem en socialistisk tanke om at dele mere
lige og på den anden side Ron Paul med hans frihed og minimalstat. Et stort paradoks, men jeg tillader
mig at tage de ting jeg finder fornuftigt og bruger det som fundament for en mere retfærdig verden/politik.
For eksempel er Ron Paul i mod alle de krige som militære industrien overtaler vores politikere til.
Han ønsker markeds kraften er den styrende part i vores økonomi og ikke politiske-plan-økonomi.
Lad falde, som ikke kan stå.

Samtidig ønsker jeg at staten regulerer på områder som miljø, Finans ol.. Det giver anledning til en
del hovedbrud og dilemmaer ikke mindst fordi der er stor forskel mellem Danmark og USA.


Siden kan betragtes som et tidsbillede med fokus på følgende emner.

  • 1. Den voksende ulighed, nedskæringer og forringelse
  • 2. Banker og finansfolks øget indflydelse på vores politikere/samfund
  • 3. Centralisering af beslutninger og magt
  • 4. Mørklægning af politiske beslutninger, manglende aktindsigt
  • 5. Overvågning/krænkelse af vores friheds/privatliv
  • 6. Den uendelige krig mod terror


(Uddybning af de 6 aspekter er under konstruktion).

1. Den voksende ulighed
Op gennem historien har der altid været klasseskel, de sidste 10-15 år er dette skel blevet udtalt størrer.
Når 1% af verdens befolkning ejer over helvdelen af al velstand, er der noget galt.
Vi har plutokrati = rigmandsvælde er en fin oversættelse, hvor de folkevalgte ikke vare tager
flertalet, men KUN de rigeste
-

2. Banker og finansfolks øget indflydelse på vores politikere/samfund
Centralbanks rouletten og kasino børsen
Aldrig har så mange skyldt hinanden så meget!

3. Centralicering af beslutninger og magt
Opløsning af nationalstater, unuliggør alternativ til den nuværende dominerende styrerform.
Op til flere patier at stemme på, men de er ens og trækker alle i samme retning.

4. Mørklægning af politiske beslutninger, manglende aktindsigt
- DONG -
-

5. Overvågning/krænkelse af vores friheds/privatliv
Glenn Greenwald: Why privacy matters

6. Den uendelige krige mod terror
Zoomer vi ud og følger pengene ses det tydeligere hvilke mekanismer, der ligge bag terror og krig.
Våbenindustrien - vækst! Et totalt destruktivt spild af ressourcer.
Jo flere våben jo flere vil dør, præcis det man siger i USA for at stramme våbenlov.
Det samme må så gælde de mere avancerede våben, vores forsvar. Angrebsstyrke/indsatsstyrke
Kik på historien hvem skabte Al quida, det gjorde Ron Reagan så USA kunne slås med Russerne
i den Afganske baghave 1979-89

Bushs far havde lige et lille mellemværende med Iraq i kuwait 1990, over nogle kuvøsebørn.
Senere besatte korrelationen Afganistand i 2001, her 12 år senere var USA ikke ven med Bin Laden
fra Al quida. (11/9). Så var der Iraq hvor vi hjalp demokratiet på vej 2003-07, Sadam var
sunni-muslim og undertrykte Shia-muslimer, vesten bytte om så shia'erne kom til magten,
nu var det sunni'ernes tur til at være uden for.

Idag slutter ringen med ISIS (sunni'er) USA har længe ville afsætte Syriens præsident Al-Asad.
Derfor har de fodret redikale grupper i mellemøsten med tonsvis af våben, bland andet, da man
væltede Gadafi i Libyan 2011, ISIS er nu den udråbte slyngel, de har ikke et land, men det siges
de tjener penge på olie og kunst. Hvem handler med ISIS?

Der er jo et morsomt (kom)plot. Vi slås igen mod en gruppe USA har opbygget og igen er blevet uvenner med.
Som supplement til mainstream vil jeg anbefale følgende links.
Prisonplanet ISIS Leader Armed & Funded by U.S.
Corbett report Who Is REALLY Behind ISIS?Who Is REALLY Behind ISIS?
Terror plot myndighederne deltager i.
The FBI Busts Up Another of its Own Terrorist Plots and Politicians Rush to Blame the First Amendment